Habitat Derneği 12 Ağustos 2014

Çalışma alanı

Gençlik, kadın, engelli, kalkınma, yönetişim

Çalışma konusu

Habitat, sürdürülebilir kalkınma için gençlerin toplumsal hayata ve karar alma mekanizmalarına etkin katılımını amaçlıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve yönetişim için kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirlikleri geliştirerek başta gençler olmak üzere farklı sosyal grupların kapasite gelişimini destekliyor; bu grupların kendi aralarında ve farklı paydaşlarla ortaklıklarını geliştiriyor; yerel, ulusal ve uluslararası zirveleri izliyor, gençler arasında gönüllülük bilincini geliştirilerek toplumsal kalkınma sürecini destekliyor; bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılmasını sağlayarak toplumun bilgiye erişimini ve etkileşimi kolaylaştırıyor; ağlar ve destek mekanizmaları geliştirerek girişimcilik eko sistemini destekliyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Kuruluş amacımız doğrultusunda toplumsal kalkınmayı sağlayarak gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı ve hak temelli yerel yönetim politikaları oluşturulması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrca gençlerin sivil toplum kuruluşları olarak örgütlenmesinin gerekliliğini savunuyoruz. Bu örgütlenme modelleri ile yöneticilere ve siyasilere lobi çalışmaları yaparak, kişi ve kurumların daha şeffaf ve hesap verebilir olmalarını ve denetlenmelerini önemsiyoruz. Amacımız olan bu sistemin ve anlayışın oluşturulabilmesi için STK'ları bir araya getirerek bir demokrasi kültürü oluşturmayı hedefleyen Denge ve Denetleme Ağı içerisinde de bu sebeple yer almayı önemsiyoruz.

İletişim

Web: habitatdernegi.org
Facebook: habitatdernegi
Twitter: habitatdernegi
Youtube: Habitat Derneği 
LinkedIn: Habitat Center for Development and Governance

Temsilci

Anıl Gökrenk

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar bölümünden mezun. Habitat Derneği’nde, Yönetişim Programı Sorumlusu olarak çalışan Gökrenk, Habitat Derneği, UNDP, Kalkınma Bakanlığı ve VISA ortaklığında yürütülen Paramı Yönetebiliyorum Projesi’nde yerel düzeyde kurumsal işbirliklerinin sağlanması görevini de yürütüyor. 2007 yılından bu yana gençlik alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışan Gökrenk, gençlerin yerel ve ulusal karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi, gençlik sivil toplum örgütleri arasında işbirliklerinin geliştirilmesi ve kentlerde yönetim mekanizmalarının haklar temelinde yapılandırılması üzerine çalışmalar yürütüyor.