Genç Girişim ve Yönetişim Derneği 25 Şubat 2015

Çalışma alanı

Ticaret

Çalışma konusu

Üyeleri için değer yaratan, değişim ilişkileri ağlarını oluşturarak, ülkemizin gelişimine katkı sağlayan ve girişimcilik alanında büyüyen bir sivil toplum kuruluşu olmak. Ülkenin ekonomik gücü oranında ulusal tasarrufların halka yönelmesini teşvik etmek, ulusal ekonominin dışa bağımlı olmaktan kurtarılması için yapılacak çalışmaları teşvik etmek. Türk girişimcisine, gelişmiş ekonomiler karşısında rekabet sağlama yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak, dünyada rekabet edebilecek ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması konularında yardımcı olmak ve yönlendirmek. Her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireylerle aynı ortak noktada buluşmak. Şeffaf yönetim tarzı ile yapılacak her türlü çalışmadan üyelerimizin haberdar ve katılımcı olmalarını sağlamak. Yurtiçinde nitelikli yeni üyelere ulaşmak ve hedef kitleyi her geçen gün büyütmek.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Türkiye'de anayasa çalışmasının önemli olduğunu düşünüyor ve derneğimizin ve dernek üyelerimizin bu süreçte bilgi sahibi ve katılımcı olmalarını arzu ediyoruz.

İletişim

Web: ggyd.org.tr
Facebook: Genç Girişim ve Yönetişim Derneği

Temsilci

Av. Demet Arslan