GEGED / Gençlik ve Değişim Derneği 30 Ağustos 2014

Çalışma alanı

Gençlik, kadın, çocuk, katılım ve yönetişim

Çalışma konusu

Dernek, gençlerin ve kadınların, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışı içinde, kent yönetiminde ortaklar arasında yatay ilişkilerin güç kazanması, demokratik katılım ve yapının güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma içinde gençlerin ve kadınların yapabilir kılınması, gençlerin ve kadınların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olması, kent yaşamına katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde gençlerin ve kadınların aktif rol alması, AB adaylık sürecinde gençlerin AB’ye entegrasyonun sağlanması, gençlere ve kadınlara istihdam yollarının açılmasını sağlamak, gençlik ve kadın sorunlarına ilişkin politikalar, çözüm önerileri getirmek amacı ile kuruldu.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Amaçlarımız Denge ve Denetleme Ağı ile birebir örtüşüyor.

İletişim

Facebook: YouthAndChangeAssociation

Temsilci

Emine Taruk

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 14 yaşından itibaren kent yönetimine aktif bir şekilde katılıyor. Diyarbakır Sur Belediyesi Çocuk Meclisinin ilk kurucularından; lise yıllarında ise lise temsilcisi olarak Diyarbakır Yerel Gündem 21'e katıldı. Bu zamandan itibaren ise aktif olarak çalışmalarda yer aldı, aynı zamanda Proje Çalışma Grubunun sorumluluğunu üstlendi. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan projelere katıldı. İngilizce biliyor.