EUROSOLAR Türkiye / Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Türkiye Bölümü 24 Mart 2015

Çalışma alanı

Yüzde 100 yenilenebilir enerji

Çalışma konusu

Eurosolar Türkiye’nin amacı, Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği'nin (Eurosolar) amaçlarına uygun olarak güneş enerjisi çağını başlatmak için çalışmak. Hedefi topluma ve çevreye uyumlu enerji kullanılmasını sağlamak. Eurosolar Türkiye yeryüzünde yaşamın doğal temellerinin korunmasını ve geliştirilmesini ahlaki bir sorumluluk sayıyor; bu nedenle fosil yakıtlar ve nükleer enerji kullanılarak doğanın tehlikeye atılmasına karşı çıkıyor.  Eurosolar Türkiye küçük ve büyük ölçekli geleneksel enerji kaynaklarının güneş, rüzgar, su ve güneş enerjisiyle üretilmiş hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ikame edilmesi yolunda çalışmalar yapıyor. Bu enerji türleri Eurosolar Türkiye’nin amacı ile uyum içinde üretilen güneş ısısı, güneşten elektrik üretimi veya başka yakıtlar olabilir. Ancak, yalnızca yenilenebilirlikleri tartışmasız olan ve doğaya herhangi bir zarar vermeyen enerji kaynakları destekleniyor.

 

İletişim

Web: eurosolar.org.tr
Facebook: groups/EUROSOLAR.Turkiye

Temsilci

 Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 1976'da Elektrik Mühendisi ve 1980’de Nükleer Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisans Tezi olarak 1976-1996 dönemi için “Türkiye Enerji Sektörü ve Bir Nükleer Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi” başlığını taşıyordu. 1981-1994 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi'nde uzman araştırıcı olarak çalıştı.
1989 yılında Türkiye Rüzgar Haritası İstatistikleri projesini tamamlayarak Türkiye’de önemli bir rüzgar gücünden elektrik üretme teknik potansiyelinin bulunduğunu kanıtladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden doktora derecesini aldı. Halen Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalışıyor.