ESHİD / Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 01 Eylül 2014

Çalışma alanı

Hak temelli izleme

Çalışma konusu

İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasını hedefliyor. Ayrımcılığın önlenmesi, insan hakları ve farklılıklara saygının geliştirilmesi ve demokratik bir toplumun yaratılması için izleme ve raporlama çalışmaları yapıyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Benzer alanlarda çalışmalar yürüttüğümüzden ötürü ağa davet edildik.

İletişim

Web: esithaklar.org
Facebook: esithaklarizleme
Twitter: esithaklar