ERG / Eğitim Reformu Girişimi 24 Mart 2015

Çalışma alanı

Eğitim politikaları, öğretmen niteliği, eğitim hakkı

Çalışma konusu

Eğitim Reformu Girişimi "herkes için kaliteli eğitim” hedefi doğrultusunda çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, tüm çocukların hakları olan nitelikli eğitime erişimlerini güvence altına alacak, eğitimin önündeki mevcut eşitsizlikleri ortadan kaldıracak ve Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimini üst düzeylere taşıyacak eğitim politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak. Diğer önceliği ise eğitime ilişkin katılımcı, saydam ve yenilikçi politika üretme süreçlerinin yaygınlaşmasına ve kamuoyunun bilgilenmesine katkı sağlamak. ERG, çok değerli akademisyenlerle birlikte araştırmalar yayımlayan, savunu, danışmanlık ve öğretmenlerin mesleki gelişimi için eğitimler gerçekleştiren bir düşünce kuruluşu. Her yıl düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferans'ları ile binlerce eğitimcinin bir araya gelmesi ve deneyim paylaşımı yapabilmesi için ortam sunuyor.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Politika yapım süreçlerinin katılımcı ve saydam olmasını, karar alıcıların hesap verebilirliğinin artmasını, eğitim politikalarının ve diğer politikaların evrensel hak ve özgürlükler göz önünde bulundurularak geliştirilmesini istiyoruz. Denge ve denetleme mekanizmalarının tam olarak işletilmesinin önemli bir gereksinim olduğunu görüyor ve bu konuda farklı sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmasını önemsiyoruz.

İletişim

Web: erg.sabanciuniv.edu
Facebook: egitimreformugirisimi
Twitter: egitimreformu

Temsilci

Yeliz Düşkün

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Sabancı Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. ERG ekibine katılmadan önce İksara Veri Analiz ve Araştırma adlı şirkette proje koordinatörü olarak çalıştı. Galatasaray Üniversitesi’nde Medya ve İletişim Çalışmaları alanında doktorasına devam ediyor. Ağustos 2014’te Eğitim Reformu Girişimi’ne katıldı.