ENG-KAD / Engelli Kadın Derneği 24 Mart 2015

Çalışma alanı

Engelli kız çocuğu ve kadınlar, hak temelli mücadele

Çalışma konusu

Engelli Kadın Derneği olarak, engelli kadın ve kız çocuklarının toplumsal yaşama tam ve etkin katılımının sağlanması, karar alma süreçlerine katılımlarının sağlanması, uluslararası ve ulusal mevzuatta yer alan hak ve özgürlüklerden tam olarak faydalanmaları misyonuyla hak temelli bir yaklaşımla çalışmalar yapıyoruz.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Özgürlük, eşitlik, adalet, istikrar, refah ve barışın hak olarak garanti altına alındığı bir anayasaya sahip bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu amaçla güçlü bir anayasa oluşturulması temelinde, partiler üstü bir yapı olan ağın üyesi olmak istedik.

İletişim

Web: engellikadin.org
Facebook: engellikadin
Twitter: eng_kad

Temsilci

Arzu Şenyurt Akdağ

Görme engelli ve kamu kurumunda avukat. İnsan hakları perspektifiyle ve engelli hakları alanındaki deneyimleriyle, kuruluş sürecinde de yer aldığı Engelli Kadın Derneği ile birlikte çalışmalarına devam ediyor.