DYD / Doğal Yaşam Derneği 24 Mart 2015

Çalışma alanı

Doğa, çevre, kültür sanat, çocuk, genç, insan hakları, demokrasi

Çalışma konusu

Doğal kaynakların, kültürel varlıkların ve tarihi çevrenin korunması, geliştirilmesi, kırsal ve kentsel sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması. Dezavantajlı kesimlerin, gençlerin, yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin ve kadının konumunun güçlendirilmesi ve toplumsal bilincin yükseltilmesi. Kültür, turizm, çevre, insani yardım, insan hakları, demokratikleşme, bilişim, eğitim, kalkınma, doğa sporları, afete duyarlılık, kurtarma, halk sağlığı ve sağlık eğitimi (beden ve ruh sağlığı) konularında kapasitenin geliştirilmesi. Bu konularda deneyimlerin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılması. Avrupa Birliği’ne bütünleşme sürecine katkı, diğer ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği konularında ekonomik ve sosyal girişim ve faaliyetler...

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Güçlü bir denge ve denetleme sistemiyle, hukukun üstünlüğüne dayanan, yönetimin hesap verdiği, hak ve özgürlüklerin garanti altına alındığı, çoğulcu bir Türkiye’de yaşamak ve sürüdürülebilir kılmak için...

İletişim

Web: dogalyasamdernegi.org
Facebook: dogalyasamdernegi
Twitter: dogalyasamder
Blog: dogalyasamder.tumblr.com

Temsilci

Yıldırım Kaya

1953 doğumlu, 1976 yılından beri sivil toplum alanında gençlik çalışanı ve grup lideri olarak faaliyet gösteriyor. Proje yazmanı ve
koordinatörü, eğitmen, doğa ve hayvan sever, profesyonel futbol antrenörü...