DİTAM / Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi 21 Ağustos 2014

Çalışma alanı

İnsan hakları

Çalışma konusu

Demokrasinin gelişimine katkı koymak, Kürt sorununun barışçıl ve hak temelli çözümüne katkıda bulunmak, ülkede ve bölgede yaşam kalitesinin artması için duyarlılık oluşturmak, bölge halklarının barış içinde yaşamasına katkı koymak, ülkede denge ve denetlemenin tüm kurum ve kuruluşları ile hayata geçmesi konusunda çalışmak, azınlık ve dezavantajı gruplar konusunda toplumsal duyarlılık yaratacak çalışmalar yapmak.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Ülkenin demokrasisinin gelişiminin önündeki en önemli engel sağlıklı bir güçler ayrılığı ilkesinin olması ve bunları destekleyecek bir kamuoyu bilincinin oluşmaması. Denge ve Denetleme Ağı bu amaçla kurulmuş bir ağ olup demokrasinin gelişimine inanıp katkı koymaya çalışan farklı siyasi görüşlerden sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir organizasyon olması nedeniyle katıldık .

İletişim

Web: ditam.org.tr
Facebook: DicleToplumsalArastirmalar
Twitter: ditam21

Temsilci

Mehmet Kaya

Eczacılık ve iş insanlığının yanı sıra, uzun zaman STK'larda başkanlık ve yöneticilik yaptı. Halen bir düşünce kuruluşunun başkanı ve çok dilli eğitim verecek bir üniversitenin kurucu yöneticisi. Diyarbakır'da yaşıyor, ekonomi, siyaset, azınlık hakları ve demokrasini gelişimi alanlarında çalışmayı ve işbirlikleri geliştirmeyi seviyor. İki çocuk babası.