DİKAD / Diyarbakır İş Kadınları Derneği 22 Temmuz 2014

Çalışma alanı

Kadın, iş dünyası

Çalışma konusu

Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı girişimcilerin statülerini sağlamlaştırmak amacıyla görevlerine destek olmak. Yatırımcıların kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak. Yatırımcılara bilgi, tecrübe, eğitim desteği sağlayarak girişimci kadın sayısını artırmak. Yatırımcı iş kadınlarına güçlü bir imaj kazandırmak. Girişimci iş kadınları arasında ticari işbirliğini kurmak ve geliştirmek.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Bir şeylerin değişmesi için her görüşün değerli olduğuna, ortak bir paydada buluşmak gereğine inandık.

İletişim

Web: dikad.com.tr
Facebook: dikaddiyarbakir
Twitter: Dikad21
YouTube: Dikad Diyarbakır İş Kadınları Derneği

Temsilci

Esra Aksu 

1969 Eskişehir doğumlu. İşletme eğitimini Konya’da tamamladı. İki çocuk sahibi olduktan sonra, 29 yaşında iş hayatına atıldı. Aktif iş hayatının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. 2004 yılında DİKAD’a üye oldu; şu anda da başkanlığını yürütüyor. İl istihdam kurulu, Karacadağ Kalkınma Kurulu, DOGÜNSİFED Başkan Yardımcılığı, TÜRKONFED Kadın Komisyonu Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Halen aktif olarak toplum yararına çalışmalarda bulunuyor.