Denizli Koruyucu Aile Derneği 24 Mart 2015

Çalışma alanı

Biyolojik ailesi yanında büyüme olanağını bulamayan her çocuğun, bir aile yanında sevgi ve güven ortamında hayata hazırlanması gerektiğine inanır. Bu nedenle aile temelli bakım sistemlerinden olan “koruyucu aile” sisteminin yaygınlaştırılması için çalışır.

Çalışma konusu

Denizli Koruyucu Aile Derneği koruyucu aile sisteminin yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarını ulusal ve uluslarası alanda sürdürmektedir. Sistemin hukuksal yapısının güçlü bir zemine oturtulması için koruyucu aile yasa taslağını hazırlayıp Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına sunmuştur.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Derneğimiz çocuğun yararını, ‘saygınlık ve özgürlük koşulları içinde, normal biçimde ve sağlıkla, sosyal, ruhsal, ahlaki, akılsal, fiziksel gelişimini sağlamak’ olarak algılar ve hak temelli yaklaşımı benimser. Koruyucu aile bakımından yararlanan çocukların uluslararası standartlarda bakımlarının sürdürülmesi için,


• Koruyucu aile sisteminin yerel ve ulusal ölçekte yaygınlaşması
• Aday koruyucu ailelerin duygu ve deneyim paylaşımı yoluyla sürece hazırlanması
• Sisteme dahil olan ailelerin ve çocukların desteklenmesi yoluyla koruyucu aile sisteminin uygulamadaki niteliğinin artırılması amacıyla sivil toplum diyaloğunu benimser.

İletişim

Web: koruyucuaile.org.tr
Facebook: koruyucuailedernegi

Twitter: koruyucuaile
Instagram: koruyucuaile

Temsilci

Hasan Özcan 

2002 Yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2002-2008 yılları arasında İzmir barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı. 2010 yılından beri Denizli Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapıyor. Denizli Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonunda ve staj komisyonunda görev alıyor. 2010 yılından beri Denizli Koruyucu Aile Derneği üyesi. Dernek çalışmalarına aktif katılım sağlıyor. Denizli Koruyucu Aile Derneği hukuk komisyonu üyesi.