CİSST / Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği 21 Temmuz 2014

Çalışma alanı

İnsan hakları, hapishaneler

Çalışma konusu

Türkiye’de hapishanelerin şartlarını uluslararası standartlara ulaştırmak için sivil toplumun katkısının mobilize edilmesi, hapishanelerin şeffaflaştırılması, sivil toplumla bağlarının güçlendirilmesi, mahpusların haklarının ve özgürlüklerinin korunması, bu hak ve özgürlüklerin insan onuruyla ve evrensel değerlerle bağdaşır duruma gelebilmesinin sağlanması. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Sorunların tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi konusunda birlikte hareket etmenin önemine inanıyoruz.

İletişim

Web: tcps.org.tr
Twitter: THEAorgtr
Blog: hapistesaglik.com
lgbthapiste.wordpress.com
hapisteengelli.wordpress.com
hapistecocuk.wordpress.com
hapisteyasli.wordpress.com
hapisteyabanci.wordpress.com
ogrenimhakki.wordpress.com

Temsilci

Zafer Kıraç