Anadolu Kadın Derneği / Anadolu Kadın Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği 24 Mart 2015

Çalışma alanı

Kadın

Çalışma konusu

Toplumda demokrasinin kurumsallaşmasının, başta kadınlar olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin ekonomik, siyasal ve sosyal yaşama aktif olarak katılımının sağlanmasıyla olanaklı olacağı, dolayısıyla kadınların yaşamın her alanında kendini ifade edemediği bir toplumda demokrasinin kalıcı olamayacağı gerçeğinden hareketle, dernek aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kuruldu. Bu amaçları gerçekleştirirken düşünde inanç ve ifade özgürlüğünü esas alarak başta cinsiyet olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı duruyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Değişik konularda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, destek vermek ve bu konuda faaliyet gösteren diğer dernek ve organizasyonlarla yasalarla belirlenen birlikler kurmak için... 

İletişim

Web: anadolukadin.org

Temsilci

Zübeyde Ozanözü

Sağlık Bakanlığı'ndan daire başkanı olarak emekli oldu. Birçok eğitim, proje ve programda eğitim materyali, kitap, broşür, modül, görev analizi, çalışma planı, değerlendirme raporu hazırladı, ulusal, uluslararası kongre ve konferanslarda konuşmacı ve katılımcı olarak bulundu.  Ulusal ve uluslararası eğitimlere katılarak halk, ergen, engelli, hizmetiçi eğitimi ve personel ve halk eğitim modülü hazırlama ve proje uygulama konusunda uzmanlaştı.