AKKAV / Anadolu Kültürünü Koruma ve Araştırma Vakfı 24 Mart 2015

Çalışma alanı

Kültür, eğitim, gençlik

Çalışma konusu

Anadolu kültürünü, köken kültürü bazında araştırmak, geliştirmek, yaymak, korumak ve diğer kültürlerle ilişkilerini ortaya çıkarmak. Kültürün temel taşı olan insanın, daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için, gereken eğitim, öğretim, sağlık, ekonomik ve sosyal alanlarda yardımda bulunmak. Vakıf, kurum ve kuruluşların, kültürel gelişim amaçlı faaliyetlerine katılmak, katkıda bulunmak. Yazma ve nadir eserleri ortaya çıkarmak, müzik, tiyatro, klasik sanatlar, yurtiçi ve yurtdışındaki tarihi eserlerin envanter çalışmasını yapmak, bu konuda nitelikli elemanlar, bilim adamı, araştırmacı yetişmesine katkı koymak, çalıştırmak, araştırıcı gruplar kurmak. Üstün yetenekli gençlere burs ve geliştirilmiş eğitim programları verilmesini ilgili kurumlara önermek ve uygulanmasına katkı koymak. Yapılacak çalışmaların hedefi insana hizmet olduğundan, her iyi, güzel ve geliştirici çalışmaya katılarak destek vermek, katkı koymak.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Dışarıda bir araya gelmeleri zor hatta imkansız gibi olan vakıf, dernek gibi kuruluşların , asgari müştereklerde birleşerek bir STK gücü oluşturulduğu, eşit, adil, çağdaş yaklaşımlar sunulmasını temel hedef aldığı, aklı ve bilimi öne çıkararak, demokrasinin gelişmesine, yasama yürütme ve yargı, güçler ayırımının dengede tutulmasına katkı koyacak arayışlar içinde olduğu hususlarını gördüğümüz için katıldık.

 

İsmet Erdoğan

Ziraat yüksek mühendisi ve işletme mezunu olan Erdoğan, 37 sene boyunca kamuda yöneticilik yaptı. 10 sene de özel sektörde genel koordinatörlük ve danışmanlık görevlerinde bulundu. Çeşitli dernek ve vakıflarda kurucu üye, üye, yönetim kurulu üyesi, başkan gibi sıfatlarla çalıştı. Evli, opera sanatçısı üç oğlu ve dört torunu var.