Bloglar da Denge Denetleme Konuşuyor! 15 Nisan 2015

Denge-denetleme yalnızca köşe yazarlarının konuştuğu kavramlar değil. Son zamanlarda, kişisel fikirlerin ifade edildiği dijital meydanlar olan bloglarda da sıkça denge dentetleme’ye atıf yapılıyor. Erhan Salman’ın Radikal Blog’ta yayınlanan yazısı buna bir örnek:

Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayın.