Başka Türlü Tartışmak Mümkün: İstanbul’da “Denge Denetleme’den Ne Haber?” Diyoruz! 06 Mayıs 2015

Seçimler yaklaşırken medyanın gündeminde hükümet sistem tartışmaları var. Bir sistemi koşulsuzca kabul etmek ya da toptan reddetmek dışında seçeneğin tanınmadığı bu tartışma dilinin dışına çıkmak bizce mümkün. Ağ olarak, asıl meseleyi, yani başkanlık, yarı başkanlık ya da parlamenter sistemde; ama mutlaka demokratik bir sistemde olması gereken denge ve denetleme mekanizmalarını konuşmak ve yeni bir tartışma perspektifinin oluşmasına katkı sağlamak istedik. Toplumumuzun çok farklı kesim ve sektörlerinden kanaat önderi ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip tartışmaya, yeni bir dili birlikte inşa etmeye başladık. 6 ve 7 Mayıs'ta İstanbul’da, “ne başkanlık ne parlamenter; bize denge ve denetleme’den haber ver” sloganıyla farklı kimlik ve sektörden sivil toplum temsilcileriyle bir arada konuşuyoruz.