Diyarbakır, Siyasetin Parası Konuşulsun Dedi; Taleplerini Partilere İletti 14 Mayıs 2015

Verdiğimiz oyların gerçek anlamda bizi temsil etmesini, siyasetin bizim derdimizi dert edinmesini istiyorsak, bilgi talep etmek hem sorumluluğumuz hem görevimiz. Siyasetin harcadığı paranın lafının edilmesi için daha güçlü ses çıkarıyor, halk toplantılarında buluşuyoruz. Diyarbakır buluşmamızda, yasaların da siyasetin parasını konuşması için neler yapılabileceğini tartıştık.

Siyasi partilerin Diyarbakır il başkanlıklarına sunduğumuz ve Meclis açıldığında da takipçisi olacağımız önerilerimiz şöyle:

*Gürültü ve çevre kirliliğine neden olan sokak reklamları yasaklansın! Reklam ve tanıtımlarda israftan kaçınılsın!

*Siyasi partilere, gösterdikleri kadın aday sayısına göre hazine yardımı yapılsın! Kadın adaylara yapılan bireysel bağışlar vergiden düşülsün!

*Bağış yapanların isimleri ve miktarları web sitelerinden açıklansın! Bağışlar elden değil sadece banka hesapları üzerinden yapılabilsin!

 *Seçim barajını geçmesi mümkün olmayan partilerin üye aidatı toplama ve bağış sağlama olanakları da azalır. Barajın düşürülmesi, vatandaşların gönlündeki partiyi desteklemesini sağlar, stratejik oy kullanılmasının önüne geçer.

*Belediyelerin başına bulunan siyasi partinin tanıtımları, reklam panolarında ücretsiz yer bulmasın, bayrakları belediye personeli tarafından asılmasın! Kamu kaynaklarının ve personelinin kullanımıyla ilgili YSK denetleme yapsın!