Grup Genç Kahramanlar 27 Mayıs 2015

Çalışma alanı

Gençlik

Çalışma konusu

Kahramanmaraş’ta bir grup genç tarafından kurulan gençlik temalı sivil toplum platformu. 20 Aralık 2012 tarihinde kurulan Grup Genç Kahramanlar, Kahraman unvanlı şehirde, gençlik değişimi ve gençlik girişimi projeleri, yerel, ulusal ve uluslararası etkinlik, eğitim, seminer, ziyaret, festival gibi platformlarda yer alarak gençlik çalışmaları aracılığı ile gençlik haklarını savunarak toplumsal kalkınmada rol almak isteyen sosyal bir girişim.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Hak temelli anlayışla, demokrasi, insan hakları, özgürlük, eşitlik ve adalet mekanizmalarının gençler için de uygulanması ve sistemin revize edilerek, evrensel, kapsayıcı ve şeffaf olmasını istiyor ve savunuyoruz. Bu yüzden Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık. Gençlik için eğitim, sağlık, istihdam, askerlik, toplumsal cinsiyet alanlarında ayrımcılığı ortadan kaldıran politikalar üretilsin diye buradayız. 

İletişim

Web: genckahramanlar.wordpress.com
Facebook: grupgenckahramanlar
Twitter: genckahramanlar

Temsilci

Hayri Bekereci

1987 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında gençlik programları aracılığıyla sivil topluma katıldı. Polonya’da 1 ay, Romanya’da 5 ay Avrupa Gönüllü Hizmeti gençlik programı ile gönüllülük yaptı. Sonrasında Türkiye ve Ermenistan’da çeşitli temalarda gençlik projelerine katıldı. Gönüllü olarak yerelde gençlik merkezi ve birkaç dernekte görev aldı. Ulusalda derneklere gönüllü olarak projeler yazarak AB Projeleri konusunda deneyim kazandı. 2012 yılında Grup Genç Kahramanları kurduktan sonra sivil toplumda kapasite geliştirme ve hak temelli savunuculuk çalışmaları üzerine yoğunlaştı. Bu süreçte pek çok eğitim ve toplantıya katılarak aktivizm, proje yazarlığı, eğitmenlik ve kolaylaştırıcılık alanına dâhil oldu.

2015 Nisan ayı itibariyle ağı yerel kolaylaştırıcı ve anayasa reform grubu üyesi olarak temsil etmektedir.