GEO / Küresel Çevre Derneği 02 Haziran 2015

Çalışma alanı

Çevre, sürdürülebilir kalkınma

Çalışma konusu

Günümüzde tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı, çevre kirliliği, su kaynaklarının verimsiz kullanılması, ormansızlaşma, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve yaban hayatı, okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve sulak alanlar, toprak erozyonu ve gıda kıtlığı, tarımsal üretim gibi konulardaki sorunlara dair farkındalık yaratmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma ve koruma projeleri geliştirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması konularında yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütmek GEO’nun amaçları arasında.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Günümüz yaşam ve yönetim biçimleri eski alışkanlık ve anlayışları karşılayamıyor. Tekil verilen kararlar böylesine hızlı ve kompleks bir dünyada, bütüncüllükten uzak ve bir parçası eksik. Verilen kararlarda tüm paydaşların görüşleri ve katkıları alınmalı. Karar alıcı konumundaki kurumlar şeffaf bir yapıya bürünmeli ve bu kurumların denetlenme ihtiyacı duyuluyor. Bu sayede sağlıklı ve doğru modeller devreye sokulup, kararlar verilebiliyor. GEO olarak biz de karar alma mekanizmalarının daha şeffaf ve doğru işlemesi için Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık. 

İletişim

Web: geo.org.tr
Facebook: GlobalEnvironmentOrganization
Twitter: kureselcevre

Temsilci

Oğuz Tutal

Oğuz Tutal, işletme lisansının ardından bölgesel kalkınma ekonomisi ve ekonomik gelişme alanlarında yüksek lisans yaptı. Şu an ekonomik büyüme ve kalkınma alanında doktorasına devam ediyor. Yanı sıra Yerel Gündem 21, Habitat sürecinin yerel gençlik meclisleri aracılığıyla uzun süre içinde bulundu. Aynı zamanda TEMA Vakfı, Genç TEMA ve Mezun TEMA yapılanmalarında aktif rol aldı. Şu an GEO bünyesinde Projeler Koordinatörü. Özel bir firmada proje uzmanlığı yapıyor, uzmanlık alanları sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah, kalkınma ekonomisi.