ÇOVAK / Çocukları, Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği 16 Haziran 2015

Çalışma alanı

Çocuk, kadın, aile ve engelli

Çalışma konusu

Türkiye iç hukukunun bir parçası olan Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ve kurallarının, Avrupa sosyal şartıyla ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik gönüllülük ilkeleri çerçevesinde girişimlerde ve desteklerde bulunuyor. Ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer yoksunluklar nedeniyle risk tehdidi altında bulunan ya da herhangi bir nedenle adli sistem içinde yer alan, çocuk ve gençlerin yararı ve esenliği, onuru ve saygınlığı gözetilerek, risk ortamından uzaklaştırılıp kimlik ve özgüvenlerinin gelişmesinin desteklenmesi amacıyla hareket ediyor. Bu desteğin amacı çocuk ve gençlerin aileleri ile birlikte her yönden iyileştirilmesi, toplumsal yaşama katılmalarını sağlamak. ÇOVAK demek insanlığın erdemini, sevgiyi, dayanışmayı, paylaşımı vefayı duyumsamak demek. Asıl önemlisi sorunlardan yakınıp durmak değil, çözümün parçası olmak demek.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Demokrasiyi içselleştirmiş, çoğulcu bir Türkiye’de yaşamak için, kendimiz olduğum, kabul ve saygı gördüğümüz, düşüncelerimizi açıkça söyleyebildiğimiz, adaletin sağlanacağına güvendiğimiz, temsil edildiğimiz, hesap sorabildiğimiz, medyanın hepimizi doğru bilgilendirdiği, sivil toplum örgütlerinin sesimi duyurduğu istikrarlı ve demokratik bir Türkiye için ağda yer alıyoruz.

İletişim

Web: covak.org

Temsilci

Nedret Altıtaşı 

1955 Manisa doğumlu, İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, yurdun çeşitli bölgelerinde ceza ve hukuk hakimliği
yaptı ve İzmir hakimi iken emekli oldu. ÇOVAK Çocukları, Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği'nin 2005 yılında kuruluşundan itibaren üyesi oldu, 2015 yılında yönetim kuruluna seçildi. Halen dernek başkanlığını yürütüyor ve kadın ve ailenin gelişimi, çocuklarımızı eğitim,mesleki eğitim, spor ve sanat yoluyla kendilerine ve topluma yararlı hale getirme çabası içinde.