İGAD/ İstanbul Genç Adımlar Derneği 27 Temmuz 2015

Çalışma alanı

Gençlik

Çalışma konusu

İstanbul Genç Adımlar Derneği (İGAD), ülkemizdeki gençlerin gündemine sosyal sorumluluk konusunu tanımak, sivil toplumla iç içe bir gençlik fikrini aşılamak ve bu yolla aktif bir genç rolü yapılandırmak amacıyla, 4 Temmuz 2003 tarihinde gençler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. İGAD olarak önceliğimiz, gençlerin gönüllü olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına, aktif vatandaşlığa ve sivil topluma katılımını desteklemek. Böylece gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak, onların gönüllülük temelinde toplumsal katılımlarını arttırmaya çalışmak. Hedef kitlesi gençlik olan İGAD, gönüllülük, sosyal girişimcilik, uluslararası gençlik çalışmaları ve hak temelli çalışmalar üzerine faaliyetler yürütüyor. İGAD gençlerin toplumda aktif bir rol almalarını sağlayarak, kendilerini geliştirmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu amaçla deneyimsel öğrenme yaklaşımıyla yerel, ulusal ve uluslararası eğitim kursları, seminerler, atölye çalışmaları düzenliyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

İstanbul Genç Adımlar Derneği, yönetim mekanizmalarının toplumsal fayda sağlayacak şekilde izlenebilmesi ve her bireyin özgür iradesi ile bu izleme mekanizmasında yer alabilmesini destekliyor. İGAD gençlerin her alanda aktif katılımını desteklemek, yönetim mekanizmalarının tümünün denetlenebilir şekilde şeffaf olarak yürütülmesinin sağlanması ve gençlerin eşit ve özgür katılımını sağlamak amacıyla Denge ve Denetleme Ağı'na katıldı.

İletişim

Facebook: igadngo
Twitter: IstGencAdimlar

Temsilci

Musa Çopur

Musa Çopur, 2006’da İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans derecesi, 2012’de MBA derecisi aldı. Medya ve İletişim Çalışmaları programında, Sosyal Fayda için Bilgi Teknolojileri ve Medya konusunda doktora çalışmaları devam ediyor. 2004 yılında Avrupa Konseyi’nden, 2006’da Türkiye Ulusal Ajansı’ndan, 2007’de Almanya Ulusal Ajansı’ndan, 2014 yılından Harvard Üniversitesi’nden eğitmenlik eğitimi aldı. Kurumsal kapasite gelişimi, sosyal fayda için bilgi teknolojileri, proje yönetimi ve gençlik alanında çalışmalar yürütüyor. 13 yıldır eğitmen olarak çalışan Çopur, beş yıldır TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve bir yıldır Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde proje yönetimi eğitimleri veriyor. Gençlik Örgütleri Forumu sekretaryasında görevli ve işçi hakları üzerine bilgi teknolojilerine dayalı bir projede Türkiye sorumlusu olarak çalışıyor.