Katılımcı Gençlik Derneği 20 Ağustos 2015

Çalışma alanı

Gençlik, sosyal diyalog, dahil etme, entegrasyon

Çalışma konusu

Katılımcı Gençlik Derneği, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Amacı gençlerin, kadınların ve marjinal grupların toplumdaki konumlarını iyileştirmeyi hedefleyen çalışmalar yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda cinsiyet eşitliği, demokrasi, insan hakları, toplumsal kalkınma, gönüllülük, dahil etme çalışmaları yürütecektir.
Derneğimizin temaları, göç, dahil etme, aktif katılım, şiddetsiz toplum gibi sosyal problemler ile özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi siyasal problemlerden oluşuyor. Başlıca hedeflerimiz ise, hedef kitlemizin etkinliklerimizden faydalanmaları ve aktif katılımları için cesaretlendirmek, yerel ve ulusal çalışmalar ile toplumsal gelişime katkıda bulunmak, gençlik hareketliliklerini arttırmak için uluslararası projelere teşvik etmek, hedef kitlemizin kişisel ve profesyonel gelişimlerini katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemek.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Denge ve Denetleme Ağı kurulduğundan itibaren yapmış olduğu bir çok başarılı çalışmaya şahit olduk. Yerel ve ulusal çalışmalarda kurumuzun hedeflerinden olan sosyal entegrasyon için gerekli olan deneyime sahip, kurumumuza pozitif katkısı olacak bir ağ olduğunu düşünüyoruz. Bir nebze de kurumumuz bu ağa destek olursa, ne mutlu bizlere...

İletişim

Web: younclusion.com
Facebook: younclusion
Twitter: younclusion

Temsilci

Neslihan Çeçen

Neslihan Çeçen, 2011 yılından itibaren aktif olarak sivil toplumda. Şu ana kadar çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer aldı.  Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu;  Younclusion'ın kurulmasında aktif rol üstlendi.