SODAD / Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği 01 Ekim 2015

Çalışma alanı

İnsan hakları

Çalışma konusu

İnsan hakları bilincinin, sosyal demokrasinin avukatlar arasında ve toplumun her kesiminde içselleştirilmesi, hukuk devletinin yerleşmesi için çalışmalar yapmak, katkıda bulunmak. Bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğine katılmak, hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları alanında katkıda bulunmak ve bu alanda ortak etkinliklerde buluşmak istiyoruz. 

 

Temsilci

Kemal Akkurt

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. H.Ü. İnsan Hakları Merkezi'nde insan hakları yüksek lisansı, A.Ü. Hukuk Fakültesi'nde Kamu Hukuku ABD'de adil yargılanma konusunda ikinci yüksel lisans yaptı. 30 yıldır Ankara Barosu'na kayıtlı avukat. Ankara Barosu'nda genel sekreterlik, İnsan Hakları Merkezi başkanlığı, İnsan Hakları Danışma Kurulu'nda raportörlük, Ankara Valiliği İnsan Hakları Kurulu'nda üyelik görevlerinde bulundu. Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Başkanı.