Türkiye Siyasete Giden Paranın Lafını Etti, Yeni Meclise Öneriler Biriktirdi 01 Haziran 2015

Seçim kampanyaları, bizi temsil etmeye talip olanlar kendilerini daha iyi tanıtsın diye yapılıyor. Ama bunun için para gerekiyor. Siyasi partiler bu parayı nereden elde ediyor? Bu paranın ne kadarı broşürler, seçim otobüsleri, mitingler ve dayanışma gecelerine harcanıyor? Bu harcamalar nasıl denetleniyor? Bütün bunlar kamuoyuna açıklanmıyor, yani siyasetin parası konuşulmuyor. Tüm bu soruların cevaplarını bilmek, vatandaşlar olarak en temel hakkımızdır dedik; Türkiye’nin dört bir yanında buluştuğumuz halk toplantılarında #ParanınLafı'nı ettik. Üzerinde uzlaştığımız önerileri siyasi partilerin il başkanlıklarına ilettik. Meclis açıldığında, yeni dönemde de taleplerimizin takipçisi olacağız

İzmir Halk Toplantısından Çıkan Öneriler

*Devlet yardımları parti içinde adil dağıtılsın, yardımlar parti tabanına yayılsın; yani sadece merkezde harcanmasın, il ve ilçe teşkilatlarına da gönderilsin!

*Medya kampanya dönemlerinde tüm siyasi partilere eşit yer ayırsın, medya sahipliği çıkar ilişkileri yaratmayacak şekilde düzenlensin!

*Kadının siyasi ve sosyal alanda eşit katılımını sağlayacak çözümler üretilsin; siyasi partiler kadın aday katılımını arttırmak amacıyla parite ve fermuar sistemini uygulasın!

*Çıkar gruplarının siyasi partilere yaptığı bağışlar kamuoyuna tamamen açık olsun! 

* Siyasi partilerin harcamaları sivil denetime açık olsun! Anayasa Mahkemesinin dışında da bağımsız bir denetim mekanizması oluşturulsun!

*Barajı geçmeleri olası görünmeyen partilerin üye aidatı ve bağış toplama olanakları da azalır; seçim barajı çok yüksek!

 

Bursa Halk Toplantısından Çıkan Öneriler

*Kadınların siyasi parti katılım oranlarında hedef %50, yasal zorunluluk %33 olsun!

*Milletvekilleri, belediye başkanları, il yöneticileri, ilçe yöneticileri ve birinci dereceden akrabaları 5 yılda bir mal varlıklarını açıklasın! Siyasi partiler 3 aylık dönemlerle gelir gider tablolarını açıklasın!

* Siyasi partilerin medyadaki reklam harcamalarına bir alt ve üst sınır gelsin! Reklam ve tanıtımlarda israftan kaçınılsın!

* Seçime üç ay kala tüm resmi açılışlar, temel atma törenleri vb. etkinlikler yasaklansın! Seçim dönemlerinde cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar, kamu görevi adı altında kamu kaynaklarını kullanarak siyasi kampanya yürütmesin!

* İhale süreçlerinin, partilere yapılan bağışların bir karşılığı gibi işlememesi için ihaleler bağımsız komisyonlar tarafından değerlendirilsin ve tüm süreçler açık olsun!

*Barajın düşürülmesi vatandaşların gönlündeki partiyi desteklemesini sağlar, seçim barajı en fazla %2 olsun!

 

Diyarbakır Halk Toplantısından Çıkan Öneriler

*Gürültü ve çevre kirliliğine neden olan sokak reklamları yasaklansın! Reklam ve tanıtımlarda israftan kaçınılsın!

*Siyasi partilere, gösterdikleri kadın aday sayısına göre hazine yardımı yapılsın! Kadın adaylara yapılan bireysel bağışlar vergiden düşülsün!

*Bağış yapanların isimleri ve miktarları web sitelerinden açıklansın! Bağışlar elden değil sadece banka hesapları üzerinden yapılabilsin!

 *Seçim barajını geçmesi mümkün olmayan partilerin üye aidatı toplama ve bağış sağlama olanakları da azalır. Barajın düşürülmesi, vatandaşların gönlündeki partiyi desteklemesini sağlar, stratejik oy kullanılmasının önüne geçer.

*Belediyelerin başına bulunan siyasi partinin tanıtımları, reklam panolarında ücretsiz yer bulmasın, bayrakları belediye personeli tarafından asılmasın! Kamu kaynaklarının ve personelinin kullanımıyla ilgili YSK denetleme yapsın!

 

Samsun Halk Toplantısından Çıkan Öneriler

*Adayların seçim kampanyalarına yapılan bağışlar anonim olmasın, açıklansın; ancak bu açıklık bağış yapanların madur olmasına da yol açmasın! Adaylar mal varlıklarını seçimlerden önce mutlaka açıklasın!

*Adaylara destek verenler; şirketlere, kişilere tanınan ayrıcalıklar ve teşvikler görünür olsun! Kuruluş faaliyetleri dışında siyasi partilerin çıkarına çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarına yaptırımlar getirilsin!

*Siyasi partilere vergilerimizle yapılan hazine yardımı denetlensin! Bu yardım, partilerin oy oranına göre değil, teşkilatlanma başarısı ve aidatını veren üye sayısına göre yapılsın! Partilerin hazine yardımına bağımlılığı azaltılsın, kendi kaynaklarını eşit rekabet ilkeleri çerçevesinde oluşturmaları sağlansın!

*Kamunun maddi kaynakları siyasi partilerin kampanyalarında kullanılmasın; yargı bu süreci izlesin ve gerekli cezaları versin! Kamu çalışanları destekledikleri siyasi partilerin kampanyalarına katılım konusunda özgür olsun fakat asla bir zorlamaya tabi tutulmasın!

*Basın ilan kurumundan destek alan yerel basın tüm siyasi partilere eşit yer ayırsın, yerel medyanın devlet desteğinden bağımsızlaşması için halk desteği ve abonelik artırılsın!

Adana Halk Toplantısından Çıkan Öneriler

* Siyasete para aktaran hiçbir grup ya da kişinin talepleri, bizim taleplerimizin önüne geçmesin, dedik; partilerin aldıkları tüm bağışları web sitelerinde açıklamalarını istedik.

* Toplumun farklı kesimlerini temsile talip olanlar bize ulaşırken eşit imkanlara sahip olsun dedik, medyanın tarafsız biçimde tüm siyasi partilere eşit yer ayırmasını istedik.

*Kadınların, mali kaynaklara da siyasete de erişimleri sınırlı dedik, siyasi partilerin kadın adaylara ekonomik açıdan pozitif ayrımcılık uygulamasını istedik.

*Barajı geçmesi mümkün olmayan bir parti, kamu kaynaklarından adil biçimde yararlanamadığı gibi bağış ve aidat toplamakta da zorlanır dedik, seçim barajının yüksekliğine dikkat çektik.

*Seçimlerde kamu kaynakları ve personelinin kullanılması adil rekabete zarar verir dedik, bu uygulamanın sona ermesini ve denetleme getirilmesini istedik.