POLİTUS / Politik ve Toplumsal Çalışmalar Derneği 10 Kasım 2015

Çalışma alanı

Siyasal çoğulculuk, katılımcılık, gençlik

Çalışma konusu

Derneğin amacı, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ekseninde

• Bireylerin politik ve sosyal yaşama daha etkin katılımını sağlayacak çalışmaları yapmak,

• Siyasal çoğulculuk ve katılımcılık konularında toplumsal duyarlılığı artırmak,

• Politik, kültürel ve toplumsal yaşamı kapsayan konularda bilimsel araştırmalar yapmak, bunları kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunarak çözüm seçeneklerinin oluşmasına katkıda bulunmak,

• Demokrasinin geliştirilmesi için politik, kültürel ve toplumsal içerikli eğitim çalışmaları yürütmek.

Dernek bu amaçlarına ulaşmak için araştırma merkezi ve enstitü kurarak çalışmalarda bulunmayı hedefledi. Bu nedenle 27 Temmuz 2015 tarihinde politik veri üretmek ve strateji çalışmaları yapmak üzere Politik Araştırmalar Merkezi (POLAR) kuruldu.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Derneğimiz özellikle siyasal katılım ve çoğulculuk konularında çalışıyor. Siyasal katılımda fırsat eşitliği ve siyasetin finansmanı konularına yönelik çalışmalarımız DDA'nın amaçlarıyla kesişiyor. Bundan son derece mutlu olduğumuzu, siyaset alanının demokratikleşmesine yönelik bu çabaları büyütmek ve geliştirmek konusunda da işbirliğine açık olduğumuzu belirtmek isteriz.

İletişim

Web: politus.org.tr
Facebook: politusdernek

Temsilci

Ali Necati Koçak

Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu. 1990 yılından bu yana siyaset alanında etkin çalışmalar yapıyor. 1990-1993 arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Konseyi başkanlığı, 1991-1995 arasında SHP Gençlik Kolları genel başkan yardımcılığı, 1998-1999 arasında milletvekili danışmanlığı, 2000-2006 arasında SODEV Ankara temsilciliği, 2002-2004 arasında SODEV YK üyeliği, 2004-2005 arasında SODEV Genel Sekreterliği, 2011 yılında CHP Ankara İl Başkan Yardımcılığı, 2011-2013 arasında CHP Çankaya İlçe Eğitim Sekreterliği yaptı.  2014'ten bu yana Çankaya Belediye Meclis Üyesi ve CHP Genel Merkez Kültür ve Sanat Platformu üyesi.