KAYNAKÇA

Ağımız ismini “denge denetleme” mekanizmalarından alıyor. İlk bakışta kulağa çok da aşina gelmeyen bu kelimeler, aslında sandığımızdan daha çok gündemimizde ve hayatımızın içinde. Basitçe yasama, yürütme, yargı, medya, sivil toplum ve vatandaşın birbirini denetleyerek hesap verebilir kıldığı bir sistemin adı olan denge denetlemenin varlığı; katılımcı ve çoğulcu demokrasinin hayatımızda görünür olabilmesi için şart.

Ağımız, bunun daha iyi ve doğru biçimde anlaşılabilmesine katkıda bulunmak adına, denge denetleme’yle ilgili üretilen ulusal ve uluslararası kaynakların özel bir havuzunu oluşturmayı önemli buluyor. Bu yüzden denge denetleme’nin ilişki içinde olduğu tüm kavram ve alanlara ait kaynakları derleyerek bir araya getirdik ve sorularınıza cevap olabileceğini umduğumuz küçük bir kütüphane oluşturduk.