DÜŞÜNCE YAZILARI

Uzun zamandır değişmesini istediğimiz yasalar, politikalar ve uygulamalar, yaşamlarımızın çerçevesini çiziyor. Biz de, demokratik, özgür ve adil bir ülkede yaşamanın çerçevesini çizmek için yazıyoruz. Yazdıklarımız uygulamaya geçsin, hak ve özgürlüklerimiz uygulamada garanti altında olsun diye, “denge ve denetleme” çerçevesinden somut öneriler geliştiriyoruz. İstiyoruz ki şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, siyasi parti reformu, yasama reformu, yargı reformu gibi; bizlere yabancı gelen ama aslında yaşamlarımızı doğrudan etkileyen alanlarda, farklı kesimler somut öneriler geliştirsin, öneriler müzakere edilsin ve değişim başlasın. Denge ve Denetleme Ağı olarak, tartışmaların bilimsel ve objektif analizler doğrultusunda ilerlemesine katkı vermek için, “Düşünce Yazıları” serimizi başlatma kararı aldık. Biz toplumun farklı kesimlerini temsil eden örgütler olarak bir arada durabiliyorsak, farklı görüşler de yazı aracılığıyla bir arada olabilir diye düşündük. Düşünce Yazıları serimizle, farklı görüşleri temsil eden analist, akademisyen, sivil toplum ve medya temsilcileri ile kanaat önderlerinin bilimsel veriler ışığında analiz yapabilecekleri bir alan yaratabilmeyi umut ediyoruz. Katkı vermek isteyen herkese de kapımız açık.

Nisan 2013’te henüz bu kadar geniş bir Ağ değilken ve hükümet sistemleri üzerine tartışmalar bu kadar hararetlenmemişken, “Denge ve Denetleme Olmadan Ne Parlamenter Sistem Ne Başkanlık Sistemi” Konferansını gerçekleştirmiştik. Bu Konferansta, sistemler arasında tercihte bulunmadan, bu sistemlerin demokratik olup olmadığını belirleyen ana unsurlardan “denge ve denetleme” mekanizmalarına dikkat çekmiştik.

Prof. Ergun Özbudun, Doç. Dr. Cengiz Aktar ve Prof. Levent Köker tarafından kaleme alınarak Konferansta sunulan yazılar, hükümet sistemleri ve yerel yönetimlerin, “denge ve denetleme” çerçevesi üzerinden resimlerini çekiyor. Farklı fikirlerin de bir arada durabileceğinin güzel birer kanıtı olan bu metinleri, sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor ve “Düşünce Yazıları” serimize başlıyoruz.