Anayasa İle İlgili Kaynaklar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları, T.C. Adalet Bakanlığı, 2011

Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları, TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, 2012

Siyasal Anayasanın Ahlaki Temelleri, Ronald Dworkin, Anayasa Yargısı Dergisi, 2011

Siyasi İktidarın Denetlenmesi, Dengelenmesi ve Anayasalar, Levent Gönenç, TEPAV, 2010

Anayasa Yapımı, Levent Gönenç, TEPAV, 2011

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler, TESEV, 2012

Mukayeseli Anayasal Denge Denetleme ve Türkiye, Ahmet Özcan, Arı Hareketi, 2012

Anayasa Hukuku, Prof. Dr. Ergun Özbudun, Anadolu Üniversitesi Yayınları

Anayasa-I, Prof. Dr. Serap Yazıcı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012

Anayasa-II, Prof. Dr. Serap Yazıcı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013