Yasama İle İlgili Kaynaklar

 

Yasama El Kitabı, Dr. İrfan Neziroğlu, Habip Kocaman, Semra Gökçimen, TBMM Yayınları, 2011

Parlamentolar ve Denetim Fonksiyonları, M. Akif Özer, Sayıştay Dergisi, 1999

Türkiye Parlamentosunda Açıklık ve Şeffaflık, Yasama Süreçlerine Sivil Katılım

Parlamenter Denetim Sempozyumu, TBMM Yayınları, 2012