Yürütme İle İlgili Kaynaklar

Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi, Levent Köker, TESEV, 2013

Türkiye’de Hükümet Sistemi Tartışmalarına Kısa Bir Bakış, Levent Gönenç, TEPAV, 2011

Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları, Levent Gönenç, Güncel Hukuk, 2011

Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Dönüşümü ve Günümüz Demokratik Rejimlerindeki Anlamı, Mehmet Emin Akgül, Ankara Barosu Dergisi, 2010