Yargı İle İlgili Kaynaklar

Yargı Bağımsızlığı, Yargının Tarafsızlığı ve Sorumluluğu, Seada Palavric, Anayasa Yargısı Dergisi,2010

Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Levent Gönenç, TEPAV, 2011

Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi ve Anayasa Yargısı, Levent Gönenç, TEPAV, 2010

Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Yargı Kurulları, Levent Gönenç, TEPAV, 2011

Türkiye’de “Adalete Erişim”: Göstergeler ve Öneriler, Seda Kalem Berk, TESEV, 2012

Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme, Naim Karakaya, Hande Özhabeş, TESEV, 2013