Sivil Toplum İle İlgili Kaynaklar

Türkiye’de Hak-Temelli Sivil Toplum Örgütleri, STGM, 2011

STK’lar için Savunuculuk Rehberi, Yiğit Aksakoğlu, STGM

Sivil Toplum Örgütleri için Kaynak Geliştirme Rehberi, Dilek Ertükel, STGM, 2009

Sivil Toplum Örgütleri için Kampanya Hazırlama Rehberi, Hakan Ataman, Banu Yamak, STGM, 2009

Sivil Toplum Örgütleri için Yönetişim Rehberi, Gürcan Banger, STGM, 2011

Sivil Toplum Örgütleri için Hukuk Rehberi, Abbas Yalçın, Yasemin Öz, STGM, 2011

TÜSEV Atölye, TÜSEV, 2014