Anayasa Reformu Aracılığı ile Türkiye'de Denge ve Denetleme Sisteminin Güçlendirilmesi Raporu

Screen Shot 2016 03 22 at 16.55.51

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) liderliğinde gerçekleştirilen bir projenin sonucunda oluşturulan bu rapor, Ağın oluşum sürecine katkı veren temel kaynaklardandır.

Yargı, yasama ve seçim sistemi üzerine hazırlanan bu rapor ile, yeni anayasa süreciyle ilgili yürütülen kurumsal demokratik reform çalışmalarına katkı sağlanmak isteniyor. Denge ve denetleme sistemi, üç önemli ayağı olan yasama, yargı ve siyasi partiler arasındaki iletişimin etkili ve verimli sürmesini amaçlamaktadır. Bu anlamda, denge ve denetleme sistemi bir ülkede demokrasinin kurumsal anlamda güçlenmesini sağlayan en önemli araçlardan biridir.

Yargı, Yasama, Siyasi Partiler/ Seçim Sistemi reform alanlarında uzlaşılan noktalar ve önerilerin tamamını raporda bulabilirsiniz.

Raporu okuyun.