Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Şeffaflık ve Katılım İzleme Raporu

Screen Shot 2016 03 22 at 17.02.54Rapor, Anayasa Komisyonunun, yeni anayasa yapım sürecinde özellikle şeffaflık ve katılım ilkelerinin gereklerini ne ölçüde uyguladığını göstermek ve politika üretme süreçlerinin demokratikleştirilmesini teşvik etmek amacıyla kaleme alınmıştır. Denge ve Denetleme İzleme Grubu tarafından hazırlanan rapor, vatandaşlar ve sivil toplumun, siyasi parti ve kamu kurumlarının liderleriyle yeni anayasa yapım süreci ve politika üretme süreçlerinde birlikte çalışabilmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışmayı inceleyerek, şeffaflık ve iyi yönetişim uygulamaları ile ilgili tespit, öneri ve sonuçlar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Raporu okuyun.