Cumhurbaşkanı Seçim Kampanyasının Finansmanı: Adiliyet, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Raporu

Screen Shot 2016 03 22 at 17.18.05Adayların yalnızca vatandaşlardan bağış alabildiği "10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri" için yapılan kampanyaların finansmanına ilişkin hazırlanan bu çalışma, Prof. Ömer Faruk Gençkaya tarafından kaleme alındı.

Çalışmada, seçim yarışının eşit, çoğulcu ve adil ilkelere göre nasıl yürütüleceği uluslararası ilkeler ışığında belirtilmekte; 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun bu ilkelerle ne derece örtüştüğünün tespiti yapılmakta ve mevcut mevzuatın iyileştirilmesine yönelik öneriler ele alınmaktadır.

6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun iyileştirilmesine önemli katkı sağlayacağını umduğumuz bu çalışmayı inceleyerek, seçim kampanyalarının şeffaf finansmanına dair iyi uygulamalar ve uluslararası standartlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Raporu okuyun.