Hükümet Sistemi Seçeneklerinde Denge ve Denetleme Mekanizmaları Raporu

Hükümet Sistemi Seçeneklerinde Denge ve Denetleme MekanizmalarıDoç Dr. Bülent Yavuz tarafından kaleme alınan bu çalışma, her sistemde, denge denetleme mekanizmaları açısından nelerin gerekli olduğunu ortaya koymayı amaçladı.

Denge ve denetlemeyi sadece güçler ayrılığı olarak değil, toplumsal mutabakatı sağlamayı hedefleyen bir yaşam biçimi olarak da tanımlayan Ağımızın bu çalışmasının; Türkiye’deki hükümet sistemi tartışmalarının kişiler ya da siyasi partiler değil; ilkeler üzerinden yapılmasına katkı sunacağını umuyoruz.

Raporun tamamını okuyun.

Raporun farklı bölümlerine ait özetleri inceleyin:

Başkanlık sisteminde denge denetleme mekanizmaları

Parlamenter sistemde denge denetleme mekanizmaları

Yarı-başkanlık sisteminde denge denetleme mekanizmaları