Şeffaf Bütçe Uygulamaları Talep Ediyoruz!

Bütçe uygulamaları bir ülkede toplanan gelirlerin nasıl harcanacağının yeniden düzenlenmesidir. Gelirlerin en önemli kalemini ise vatandaşlardan toplanan vergiler oluşturur. Devlet, vatandaşlardan topladığı vergileri nasıl harcayacağını, bütçe aracılığıyla bize duyurmaktadır. Şeffaf bütçe, farklı harcama türlerine ne kadar kaynak ayrıldığı, hangi gelirlerin toplandığına ilişkin bilgilerin açıklanması ve bir ülkedeki insanların tamamının bu bilgiye erişebilmesi anlamına gelir. DDA olarak şeffaf bütçe uygulamalarını talep eden önerilerimizi raporumuzda bulabilirsiniz.

Barometre Raporu’na Ulaşmak için lütfen tıklayın.