Yargı Reformu İçin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Yolunda 23. Fasıl Açılmalı!

Bağımsız yargı, yurttaşların devlete karşı olan güven duygusunu güçlendirir. Uzun tutuklama kararları vatandaşlar arasında tutuklama sürelerinin uzunluğunun bir ceza olarak algılanmasına yol açmaktadır. Uzun tutukluluk süreleri yargı reformunun gerçekleşmemesinin bir sonucudur. Uluslararası norm ve antlaşmalara uygunluğu esas alan DDA olarak önerilerimizi okumak için raporumuza başvurabilirsiniz.

Barometre Raporu’na ulaşmak için lütfen tıklayın.