Yaşadığımız Bir Anayasa Krizidir ve Ancak Demokratikleşme İle Aşılabilir!

Bir süredir hepimizin gündemini işgal eden kriz, Türkiye’de etkin bir denge ve denetleme mekanizmasının oluşturulamamış olmasının sonucudur. Şeffaf ve katılımcı yönetim, yolsuzluk iddiaları ile etkin mücadele, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, siyaset üzerindeki her türlü baskı ve vesayetin kırılması, doğrudan güçlü bir denge ve denetleme sistemi ile sağlanabilir.

Basın açıklaması metninin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın.