Kapsamlı Bir Yargı Reformu İçin Uzlaşıya Çağırıyoruz!

Denge ve denetleme esaslarına dayalı çağdaş demokrasilerde kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti ilkeleri geçerlidir. Bu ilkeler için en temel unsur yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. HSYK’ya ilişkin bir süredir hepimizi meşgul eden gündem, Türkiye’de etkin bir denge ve denetleme mekanizmasının oluşturulamamış olmasının bir sonucudur. Yargı reformu ve anayasa yapım süreci için önerilerimizi raporumuzda bulabilirsiniz.

Barometre Raporu’na ulaşmak için lütfen tıklayın.