Karar Vericiler ve Kanaat Önderleri ile İlişkiler (KAV) Çalışma Grubu Üyeleri

Hasan Seymen(Eş Temsilci), Kafkas Dernekleri Federasyonu

Bülent Avcılar, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Berin Alaca, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Ekrem Seyfi, Yaşasın Gençlik Derneği

Abdülhalim Karaosmanoğlu, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği

Zübeyde Ozanözü, Anadolu Kadın Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği

Ahmet Oktay Demirkan, Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)

Doğan Bermek, Alevi Vakıfları Federasyonu

Başak Saral, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği

Mustafa Paçal, Hak-İş

Müjgan Suver (Eş Temsilci), Marmara Grubu Vakfı

Zehra İpek, Mıhallemi Derneği

Hüseyin Kömür, Tokat İletişim Derneği