Sarıkaya Gençlik Derneği 04 Aralık 2015

Çalışma alanı

Gençlik, çocuk

Çalışma konusu

Genç, idealist, azimli, barışçıl ve çözümleyici, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, çatışmadan ve kutuplaşmadan uzak, sosyal ve kültürel alanda yeni bir bakış ortaya koyabilen, ülkesini ve dünyasını geliştirmek için çaba sarf edecek olan gençler.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Sivil toplum örgütleri kendi tabanlarının taleplerini karar vericilere aktaracak politika önerileri geliştirmeli.

 

Temsilci

Engin Cihangir

2004 yılında tanıştığı sivil toplum kuruluşu kavramı ve içeriği gün geçtikçe onu daha çok etkileyerek vazgeçemiyeceği bir tutku haline geldi. 2006 yılında Sarıkaya Gençlik Derneği kurdu.