KAYNAKLARIMIZ

Faaliyetlerimiz, karar alma süreçlerimiz ve para kaynaklarımız da dahil olmak üzere, bütun çalışmalarımızda şeffaflığı esas alıyoruz. Ağımıza üyelik süreçlerinde yakalamaya çalıştığımız çeşitliliğe, faydalandığımız fon kaynakları açısından da ulaşmayı önemsiyoruz. Kaynaklarımız, Türkiye’de, pek çok sivil toplum örgütü ve devlet kuruluşuna da fon veren uluslararası bağış kuruluşlarından geliyor.

Kaynaklarımızın hepsi; insan haklarının korunması, Türkiye’de demokrasinin güçlendirilmesi ve nihayetinde vatandaşlar olarak hepimizin refahının arttırılmasına katkı verebilmek için kullanılıyor. Bizler, Denge ve Denetleme Ağı olarak, kaynaklarımızı ve çalışmalarımızı bu amaçlar doğrultusunda kullanıyor olmaktan gurur duyuyoruz.

Kaynaklarımızın tamamı, Denge ve Denetleme Ağı çalışmaları için kullanılıyor. Ağımızın hiçbir üyesine, kendi kampanya ve çalışmalarını yürütmesi için kaynak aktarılmıyor. Üyelerimiz kendi çalışmalarını kendi kaynaklarıyla yürütüyor. Ayni katkılar, Ağımızın sekretarya görevini üstlenen İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve National Democratic Institute (NDI) tarafından tedarik ediliyor. Kaynaklarımızın nasıl kullanılacağına, Ağ üyelerimizin ortaklaşa oluşturdukları deklarasyon ve ilkeler doğrultusunda, Ağın kendisi karar veriyor. 

2014-2016 Stratejik Planında önümüze koyduğumuz hedef, ulusal ve uluslararası ölçekte mümkün olduğunca farklı fon kullanarak Ağın çeşitli yapısına uygun bir destek mekanizması oluşturmaktı. Bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik.

 

 

Fon Miktarı

Ocak 2014 – Aralık 2015 dönemindeAvrupa Birliği Komisyonu Sivil Düşün Programıİstanbul Politikalar Merkezi (İPM), National Democratic Institute (NDI), Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupayı Birleştirme ProgramıAlman Marshall Vakfı Karadeniz İşbirliği Fonu ve Hollanda Kraliyeti MATRA Programı’ndan toplamda 3,051,090.21 TL fon sağladık. 2016-2017 için ise; NDI ve İPM’nin ayni katkıları hariç toplam 722,422 TL tutarında fon sağlanmıştır.

 

logo 4Bugüne kadar değerlendirilen fon kaynakları

Aktif Vatandaşlığın Oluşturulmasında Gerekli Mekanizmaların Güçlendirilmesi için Avrupa Birliği Komisyonu Sivil Düşün Programı’ndan 1,687,119.00 TL

Demokrasi Barometrelerimiz için Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupayı Birleştirme Programı’ndan 462,113.36 TL

Yeni Anayasa Kampanyası (BAK-Bizi Anayasa Kavuşturacak) için Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupayı Birleştirme Programı’ndan 99,534.00 TL ve Alman Marshall Vakfı Karadeniz İşbirliği Fonu’ndan 87,387.25 TL

Siyasetin Finansmanının Şeffaflığı Kampanyası (Aramızda Paranın Lafı Olsun) için Hollanda Kraliyeti MATRA Programı’ndan 207,390.50 TL

Kalıcı Barış, Sürdürülebilir Demokrasi: Geleceği Birlikte Kurmak Projesi için Kanada Büyükelçiliği’nden 74 bin 500 TL

Vatandaşlık Algısı Araştırması için Alman Marshall Vakfı Karadeniz İşbirliği Fonu’ndan, 25 bin 450 Amerikan Doları

Vatandaşlık Algısı Araştırması için İstanbul Politikalar Merkezi’nden, 60 bin TL

Ocak 2014-Aralık 2016 arasında yürütülen projeler ve idari masraflar için İPM’den 62bin TL; NDI’dan 55 bin TL

Mecliste.org'u desteklemek için Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa’yı Birleştirme Programı’ndan, 2015-2016 yılları arasında 40 bin 723 Pound; 2016-2017 yılları arasında 59 bin 408 Pound

Reform gruplarını desteklemek için Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa’yı Birleştirme Programı’ndan,  266 bin 270 TL

1 Türkiye Hayali Projesi için İstanbul İsveç Başkonsolosluğu'ndan, 151 bin 500 TL

1 Türkiye Hayali Projesi için Alman Marshall Vakfı Karadeniz İşbirliği Fonu (German Marshall Fund Black Sea Trust Fund)'dan,  25 bin 450 $

1 Türkiye Hayali Projesi için Sivil Düşün Avrupa Birliği Programı'ndan, 16 bin TL.

Not: 1 Türkiye Hayali Projesi kapsamında, Türkiye’nin farklı illerinde yapılmaya başlanan hayalgücü buluşmaları na dışarıdan hiçbir para kaynağı aktarılmamaktadır. Buluşmaların yapılacağı mekanın ayarlanmasından, katılımcıların ulaşımına; ikram ve sunum malzemelerinin temininden, gerekli raporlamaların yapılmasına kadar tüm ihtiyaçlar, süreçte sorumluluk üstlenen DDA üyesi sivil toplum temsilcilerinin kendi kaynaklarından ayırdıkları zaman, para ve manevi güç ile karşılanmaktadır.

 

 

Kullanımda olan fonlar

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa’yı Birleştirme Programı’ndan, mecliste.org çalışmasını desteklemek için kullanılmak üzere, 83 bin 346 Pound;

Hollanda Kraliyeti Matra Programı’ndan, Siyasi Parti ve Medya Reformu’nu desteklemek için kullanılmak üzere, 434 bin 855 TL;

             ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi Temel Özgürlükler Fonu (Fundamental Freedoms Fund)'dan, 1 Türkiye Hayali Projesinde kullanmak üzere, 250 bin $