Gençlik Hakları Derneği / YouRight 08 Ocak 2016

Çalışma alanı

Gençlik, insan hakları

Çalışma konusu

Gençlik Hakları Derneği 2015 Mart ayında bir grup gençlik çalışanı ve gençlik eğitmenince Eskişehir'de kurulmuş yeni bir sivil toplum örgütü. Derneğimiz sivil toplumun çok farklı dinamiklerinden gelen gençlik çalışanlarının deneyimlerini bir araya getirerek gençlik alanındaki hak temelli çalışmalarda yerini aldı. Derneğimiz, gençlerin politika yapım süreçlerine aktif katılımını, gençlerin özelde genç kadınların karar alma mekanizmalarında eşit bir şekilde söz hakkına sahip olmalarını savunuyor. Çalışma alanını gençlik hakları çerçevesinde lobicilik, savunuculuk, politika üretimi, izleme, eğitim, Ar-Ge ve yaygınlaştırma faaliyetleri olarak belirleyen Gençlik Hakları Derneği, Türkiye'deki hak temelli mücadeleye önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Biliyoruz ki, gençlik politikalarının var olmaması ve kamu kurumlarının bu konuda şeffaf bir şekilde hesap verememesi bu alanın en temel eksikliklerinden biri. Gençlik Hakları Derneği, özellikle gençleri ilgileniren konularda gençlerin politika yapım süreçlerine, söz hakkına sahip olmalarına ve denetleme mekanizmalarında aktif katılımını savunuyor. Böyle bir mekanizmanın varlığı ve misyonu ile derneğimizin misyonu örtüşüyor. 

İletişim

Web: genclikhaklari.org
Facebook: genclikhaklari
Twitter: genclikhaklari

Temsilci

Nurdan Terzioğlu

1988 yılında Bilecik'te doğdu. 2009 yılında gençlik çalışmalarıyla tanıştı. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla gençlik alanında pek çok çalışma yürüttü. 2014-2015 yılları arasında Gençlik Örgütleri Forumu'nun (Türkiye Gençlik Konseyi) yönetim kurulunda görev yaptı. Gençlik alanında hak temelli mücadelenin ve bu alanda genç kadınların yönetimlerdeki eksiklerini fark ederek derneğin kuruluşunda yer aldı. Halen dernekte genel koordinatör olarak görev yapıyor.