TÜSODER / Tüketici Sorunları Derneği 23 Mayıs 2016

Çalışma alanı

Tüketici hakları, tüketici sorunları

Çalışma konusu

1-Tüketicileri, temel gereksinimlerin karşılanması hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme hakkı, sesini duyurma ve temsil edilme hakkı, ekonomik çıkarların korunması hakkı ve tazmin edilme hakkı, eğitilme hakkı, sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı gibi tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, bu hakların uygulanabilmesi, yaygınlaşması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda girişimlerde bulunmak.

2-Tüketicilerin yaşamlarını güvence altına almaya ve temel gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olacak temel mal ve hizmetlerin sağlanmasıyla, tüketicilerin alım güçlerine uygun fiyatlarla tüketiciye sunulması konusunda ilgilileri uyarmak, kamuoyunu ve tüketicileri aydınlatmak, tüketicilerin gerçek gereksinimlerini çarpıtan pazarlama uygulamaları ve reklamlara ilişkin karşı eylemleri desteklemek.

3- Tüketicilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlarda denetçilik, danışmanlık veya sadece katılımcı veya gözlemci olarak bulunmak.

4- Tüketicileri, sahip oldukları hakları ve bu hakları nasıl kullanacağını bilen, korunması için örgütlü çalışmanın gereğine inanan, bu inanç etrafında çalışan insanlar olarak örgütlemek, bu örgütlü yapı içerisinde çalışmalar, projeler, kampanyalar ve diğer faaliyetleri yapmak.

5- Devletin ve siyasi otoritenin sağlık politika ve uygulamalarıyla ilgili ilgilileri uyarıcı, aydınlatıcı ve açıklayıcı çalışmalar yapmak.

6- Konuyla ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak ve kamuoyuna duyurmak, ilgili tüketici, kurum, kuruluş ve firmalarla tüketici lehine durumlar oluşturmak için paylaşmak.

7- Tüketicilerden gelen şikayetleri değerlendirmek, araştırmak ve gerekli kurumlara yönlendirmek amacı ile yardımda bulunmak.

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Ulusal ve uluslararası alanda tüketici sorunlarını inceleyerek çözüm yolları bulma arayışında Denge ve Denetleme Ağı’nda tüketici konusunda katkı sağlama hedefindeyiz. Amacımız hak temelli çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla etkileşim içinde olmak. Çünkü biliyoruz ki, sivil toplumun başarısı ne kadar çok insana değdiği ile doğru orantılı. Bu nedenle konunun ilgilileri ile temas içerisinde olmak, Türkiye’de varlığı bu denli önemli olan bir yapıya hem destek vermek, hem de buradaki tecrübe ve bilgi akışından faydalanmak istiyoruz.

İletişim

Web: www.tusoder.org.tr
Facebook: tusoder
Twitter: tusoder
Instagram: tusoder.org.tr 
Youtube: tusoderorgtr

Temsilci

Kerem Ateş

1998 yılından beri sivil toplum kuruluşlarında yer almıştır. Bir çok STK kuruluşunda yer almış, bir çok görev üstlenmiştir.