KAYNAKLARIMIZ

Nasıl kaynak geliştiriyoruz?

Tıpkı tüm faaliyetlerimiz ve karar alma süreçlerimizde olduğu gibi, kaynaklarımız konusunda da şeffaflığı esas alıyoruz. Dahası ağımıza üyelik süreçlerinde yakalamaya çalıştığımız çeşitliliğe, faydalandığımız fon kaynakları açısından da ulaşmayı önemsiyoruz. Kaynaklarımız, Türkiye’de, pek çok sivil toplum örgütü ve devlet kuruluşuna da kaynak sağlayan uluslararası bağış kuruluşlarından geliyor.

Ağ üyeleri belli bir dönem için belirlenen strateji ve önceliklere göre çalışma programları oluşturuyor ve bu programları hayata geçirebilmek için fon kaynaklarına başvuruyor. Fon kaynakları bu proje tekliflerini kabul ya da ret edebiliyor, ancak içeriğe dönük bir müdahaleleri söz konusu değil. Tüm faaliyetler, ağın ilkeleri, hedefleri programları ve takvimine göre gerçekleştiriliyor.  

Kaynaklarımızın hepsi, insan haklarının korunması, demokrasinin güçlendirilmesi ve nihayetinde vatandaşlar olarak hepimizin refahının artmasına katkı verebilmek için gerçekleştirilen ağ çalışmalarında kullanılıyor.  

DDA'ya üye hiçbir sivil toplum örgütüne, kendi kampanya ve çalışmalarını yürütmesi için kaynak aktarılmıyor. Üyeler kendi çalışmalarını kendi kaynaklarıyla yürütüyor. Ayni katkılar, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve National Democratic Institute (NDI) tarafından sağlanıyor. Kaynakların nasıl kullanılacağına, üyelerin ortaklaşa oluşturdukları deklarasyon ve ilkeler doğrultusunda, ağın kendisi karar veriyor.

Bugüne kadar hangi kaynaklara eriştik, neye harcadık? 

Ağımız kurulduğu 2014 yılından 2015 sonuna kadar, yani iki yıllık süre boyunca, toplam 3,2 milyon TL değerinde kaynak geliştirdi. Bu miktara kaynaklık eden fonlar ve dağılımları aşağıdaki gibi: 

Destekçilerimiz (2014 - 2015) Miktar (TL)
AB Komisyonu Sivil Düşün Programı 1,703,119.00
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupayı Birleştirme Programı 619,209.36
Hollanda Kraliyeti MATRA Programı  207,390.50
Kanada Büyükelçiliği 74,500.00
Alman Marshall Vakfı Karadeniz İşbirliği Fonu 140,287.25
İstanbul Politikalar Merkezi 122,000.00
İstanbul İsveç Başkonsolosluğu 151,500.00
National Democratic Institute* 217,878.30
Toplam gelir 3,235,884.41

DDA chart kaynak 01

DDA chart kaynak 03

2016 yılı başından bugüne gelene kadar ise, Denge Denetleme Ağı olarak toplam 1,87 milyon TL kaynak geliştirdik. Bu miktara kaynaklık eden fonlar ve dağılımları aşağıdaki gibi: 

Destekçilerimiz (2016 - 2017) Miktar (TL)
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupayı Birleştirme Programı 892,934.01
Hollanda Kraliyeti MATRA Programı 434,855.00
National Democratic Institute* 489,091.62
Toplam gelir 1,816,880.63

DDA chart kaynak 02

DDA chart kaynak 04

* 2014 başından 2016 sonuna kadar Denge ve Denetleme Ağı'nın sekreterya hizmeti, ayni destek olarak National Democratic Institute (NDI) tarafından sağlanmıştır. NDI'ın DDA'ya doğrudan desteği ise belirtilen kadardır.