Yolsuzluk ve Haksızlıklara Karşı Mücadele Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 08 Ocak 2018

Çalışma alanı

İnsan hakları

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Birlikte olmanın sinerjiyi artıracağını ve sivil toplumun gelişmesine daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

İletişim

Web sitesi: yolsuzlukvemucadele.org.tr

Temsilci

Huriser Ece Soysev