Katılımcı Demokrasi İçin Medyada Çok Seslilik ve Bilgiye Erişim Şarttır

Katılımcı Demokrasi İçin Medyada Çok Seslilik ve Bilgiye Erişim Şarttır

9 Nisan 2018 

Geçen haftalarda Meclisten geçen internet yasası düzenlemesinin yanı sıra, Doğan Medya el değiştirdi. Bu gelişmeler ışığında, yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleşeceği 2019 yılı yaklaşırken, medyada çok seslilik ve bilgiye erişim konusunu, seçimlerin güvenilirliği ve meşruiyeti açısından masaya yatırmak gerekliliği doğdu.  

DDA Medya Reform Grubu politika metninin hazırlık sürecinde, farklı görüşleri temsil eden uzmanların kılavuzluğuna başvurdu. Metin denge denetleme perspektifi üzerinden, azami ölçüde tarafsız ve objektif bir dille kaleme alındı. Yazım süreci, tüm üretim süreçlerimizde olduğu üzere, güvenilir bilgi kaynağı olma hedefi göz önünde tutularak işletildi.

Metinde, internet yayıncılığına dair düzenlemenin yanı sıra, Doğan Holding’in el değiştirmesi konusunun, denge denetlemenin önemli yapılarından ifade özgürlüğünü nasıl etkileyebileceği tartışılıyor; yaklaşan 2019 seçimlerinin güvenilirliği ve meşruiyetini garanti altına almak adına, medyada çok seslilik ve bilgiye erişimi sağlayacak önerilerde bulunuluyor.

 

 "Katılımcı Demokrasi İçin Medyada Çok Seslilik ve Bilgiye Erişim Şarttır" başlıklı politika belgesini okuyun.