İlke ve değerlerimiz

  • Farklılıklarla bir arada olmak, çeşitliliği zenginlik olarak benimsemek
  • Tüm siyasi parti ve görüşlere aynı yakınlıkta kalmak 
  • Tarafsız bir yaklaşım taşımak
  • DDA üyelerinin kendi uzmanlık alanlarına girmeden, yalnız denge denetleme sistemi ve perspektifi içinde kalarak çalışmalar yürütmek
  • Öneriler sunarak çözüm üretmek
  • “Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz” yaklaşımı içinde ortak savunuculuk alanları geliştirmek
  • Ortaklaştırıcı, olumlu, ayrımcı olmayan bir dil kullanmak
  • Faaliyetler, karar alma süreçleri ve para kaynakları da dahil olmak üzere, bütün çalışmalarda şeffaflığı esas almak 

İlke ve değerlerimiz metnin indirin